Guijt als Gevolmachtigde

Guijt: net zo makkelijk, wel zo vertrouwd

Guijt verzekeringen bv biedt verzekeringen aan van Guijt assuradeuren bv

Guijt verzekeringen bv is het intermediair. Guijt verzekeringen bv werkt volkomen onafhankelijk. Dat betekent dat wij in vrijheid de producten van een groot aantal banken e/o verzekeraars kunnen adviseren. Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeraars aanbieden. Op basis van onze kennis en ervaring maken wij, in uw belang, een selectie van voorkeurmaatschappijen zodat wij u kunnen voorzien van een goed advies.

Guijt verzekeringen bv werkt samen met Guijt assuradeuren bv als Gevolmachtigde. Guijt assuradeuren bv treedt op als Gevolmachtigde namens diverse verzekeraars.

Voor welke maatschappijen treedt Guijt assuradeuren op als Gevolmachtigd Agent:

Guijt assuradeuren bv heeft een volmacht van de volgende verzekeringsmaatschappijen:  Arag, ASR Schadeverzekering, Avero Achmea, Schadeverzekeringsmaatschappij Bovemij, DAS,  Delta Lloyd, Europeesche (handelsnaam van ASR Schadeverzekeringen), Fatum General Insurance NV, HDI-Global, Nationale Nederlanden,  REAAL en Samenwerking Glasverzekering.

Wat betekent dat nou volmacht?

Volmacht houdt in dat wij van de genoemde maatschappijen de bevoegdheid hebben gekregen om in een aantal gevallen namens hen te handelen (o.a. op het gebied van acceptatie, administratie en schadeafwikkeling). Hierbij zijn wij aan strikte regels gehouden welke regelmatig worden getoetst. Bovendien zijn wij lid van de NVGA (Nederlandse Vereniging van Gevolmachtde Assurantiebedrijven) die de kwaliteit waarborgt.

Wij doen er alles aan om conflicterende belangen tussen Guijt verzekeringen bv en Guijt assuradeuren bv te voorkomen en houden ons hierbij aan het Protocol Volmacht dat is opgetseld door de NVGA en het Verbond van Verzekeraars. Wilt u meer weten over Guijt assuradeuren ga dan naar Guijt assuradeuren bv.

Meer informatie over de wijze waarop wij onze dienstverlening verrichten treft u in onze dienstenwijzer.

 
© 2021 Guijt